Djelatnosti i ciljevi PDF Ispis E-mail

 

U Utemeljiteljskom aktu i Statutu za ciljeve Udruge određeni su utvrđivanje i promicanje povijesne istine o životu, radu i djelu vojvode don Ivana Musića.

Ciljevi se postižu naročito:

 • otkrivanjem, sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem i vrednovanjem povijesne građe o njemu i iz nje utvrđivanjem povijesne istine o njegovom životu, radu i djelu;
izdavanjem knjiga i drugih publikacija, te putem radija, televizije i na drugi način davanjem informacija o njegovom doprinosu u Hercegovačkom ustanku 1875.-1878.;
 • obilježavanjem na razne načine mjesta gdje se rodio, živio i vodio Ustanak;
 • poticajimaza davanje imena školama i drugim ustanovama, te ulicama i trgovima;
 • potičući i pomažući stavljanje spomen ploča, bista i podizanjem spomenika Vojvodi;
 • suradnjom s udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve.
Djelatnost Udruge je:
 • organiziranje znanstvenika i drugih osoba na otkrivanju, skupljanju, istraživanju i vrednovanju povijesne građe o Vojvodi i da pišu o tome, te poticanje institucija da i one to čine;
 • organiziranje okruglih stolova, znanstvenih tribina i drugih skupova na kojima se raspravlja o životu, radu, djelu i ulozi Vojvode u Hercegovačkom ustanku 1875.-1878. godine;
 • izdavanje knjiga i drugih publikacija, te izrada priloga za radio, televiziju i druge medije o Vojvodi;
 • podizanje spomenika, stavljanje bista i spomen ploča u mjestima gdje se rodio, živio i vodio ustanak Vojvoda i poticanje stavljanja tih i drugih uspomena na njega u tim i drugim mjestima;
 • organiziranje obilježavanja godišnjica vezanih za Vojvodin život i rad i njegovu ulogu u ustanku.

Udruga je Rješenjem broj: 04-05-2-1436/06 od 15.03.2006. godine upisana u Registar Udruga kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

 

 

PODIZANJE SPOMEN PLOČE U KLOBUKU

 U okviru proslave dana općine Ljubuški, u selu Klobuku u zaseoku Šiljevište, dana 18. veljače 2006. godine, na mjestu gdje je stajala rodna kuća vojvode don Ivana Musića otkrivena je spomen ploča Vojvodi. Nazočili su predstavnici općine Ljubuški i drugih općina Zapadnohercegovačke županije, predstavnici općine Kiseljak, zastupnici u Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta BiH, rodbina Vojvode iz Klobuka, Kiseljaka i Fojnice, predstavnici Crkve i brojni žitelji sela Klobuk.

Prigodni program priredio je HKUD "sv. Marko" Klobuk. Bili su nazočni brojni izvjestitelji dnevnih novina i televizija.

Valja istaknuti da jedna ulica u Ljubuškom nosi ime don Ivana Musića.

U Kiseljaku se priprema otkrivanje spomenika i davanje imena ulici don Ivana Musića.

U povodu 130. obljetnice Hercegovačkog ustanka 2005. godine HTV Mostar snimila je dokumentarni film u kome su sudjelovali dr.sc. don Ivica Puljić, prof.dr.sc. fra Andrija Nikić i Stanislav Vukorep iz Čapljine. Film je snimljen i na DVD zajedno s nekim prilozima iz dnevnih novina prigodom proslave otkrivanja spomen ploče.

Na internetu se može naći dosta podataka o don Ivanu Musiću, između ostalog i na adresi www.rb-donjahercegovina.ba , na stranicama Fondacije Ruđer Bošković- Donja Hercegovina.

 

AKTIVNOSTI NAKON REGISTRACIJE UDRUGE

Nakon primitka rješenja o registraciji Udruge dana 30. svibnja 2006. održana je sjednica Upravnog odbora Udruge na kojoj su donešene odluke:

 1. O pokretanju postupka za podizanje spomenika vojvodi Musiću u Klobuku a čini se da jeza to najprikladnije mjesto ispred zgrade Osnovne škole u Klobuku.
 2. Za podizanje spomenika imenovan je ODbor: mr.sc.iur. Krešimir Musa iz Zagreba, član Upravnog odbora, dr.sc. Anđelko Mijatović iz Zagreba, Dinko Mikulić, dipl.oecc. iz Zagreba, predsjednik Udruge Ivan Bebek, dipl. novinar iz Ljubuškog i tajnik Dušan Musa, dipl. politolog iz Ljubuškog.
 3. Odluka o izdavanju zbornika "Vojvoda Musić" us klopu kojeg će se objavljivati knjige s radovima o život, radu i djelu Vojvode.
 4. Imenovano je Uredništvo Zbornika u sastavu: dr.sc. don Ivica Piljić iz Neuma, prof.dr.sc. fra Andrija Nikić iz Klobuka i predsjednik Udruge Ivan Bebek, dipl. novinar iz Ljubuškog.
 5. Za rizničara je imenovan Tomo Musa, nastavnik iz Klobuka.
Donešena je odluka o prijavi djelovanja Udruge u Republici Hrvatskoj. Za zastupanje Udruge u Republici Hrvatskoj zadužen je i ovlašten mr.sc.iur. Krešimir Musa iz Zagreba.
 1. Donešena je Odluka o osnivanju Podružnice Udruge u Zagrebu za što su zaduženi i ovlašteni mr.sc.iur. Krešimir Musa, dr.sc. Anđelko MIjatovi, i Dinko Mikulić, dipl.oecc. svi iz Zagreba.
 2. Donešena je Odluka o osnivanju Podružnice u Kiseljaku gdje živi veliki broj Musa, koji su došli iz Rasna, za što su ovlašteni i zaduženi dopredsjednikUdruge Rafaelo Musa ing. saobraćaja, prof. Josip Boro i dr. Bogomil BArbić, svi iz Kiseljaka.
 3. Djelovanje Udruge kao strane udruge upisano je u Registar stranihudruga u Republici Hrvatskoj Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu u Zagrebu: KLASA UP/I-230-02/06-01/12, UR BROj: 515-03/06-06-2. Za zastupanjeUdruge u Republici Hrvatskoj ovlašten je mr.sc.iur. Krešimir Musa, odgovorna osoba. Sjedište Udruge u Republici Hrvatskoj je u Zagrebu, Rudeška cesta 93/I, telefon/fax: +385 1 3872 249.

Žiro račun Udruge za BiH otvoren je kod RAIFFEISEN BANK BIH, glavna filijala Mostar broj:

1610200042100038 - KM
503012000-0201537 - EUR

U Republici Hrvatskoj otvoren je za Udrugu nerezidentni račun kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb broj:

5190007444 - kunski
2600048171 - devizni
 
Ažurirano Nedjelja, 07 Prosinac 2008 23:50